Microdor Ltd.  

Video lessons

Tutorial 1

Silhouette Designer - First Steps:

Преглед на инструментите:

  • Чертане на прави, криви, редактирането им
  • Рисуване на кръг и определяне на радиуса му;
  • Рисуване на дъга, правоъгълник;
  • Изтриването на елемент, част от него или няколко елемента едновременно;
  • Местене на видимата област.
Download

Tutorial 2

Tutorial 3

Tutorial 4

Tutorial 5

Tutorial 6