Microdor Ltd.  

Video-Lektion

Lektion 1

Erste Schritte in die Software Produkte - Silhouette Designer:

Преглед на инструментите:

  • Чертане на прави, криви, редактирането им
  • Рисуване на кръг и определяне на радиуса му;
  • Рисуване на дъга, правоъгълник;
  • Изтриването на елемент, част от него или няколко елемента едновременно;
  • Местене на видимата област.
Download

Lektion 2

Lektion 3

Lektion 4

Lektion 5

Lektion 6