Microdor Ltd.  
Home Video lessons Prices Patterns

this is under the fixed header

Clients

Enterprises

Universities

Designers

  • Milena Stoilova
  • Nezabravka Nedyalkova
  • Julieta Polejanska
  • Anita Petrova
  • Veselena Marcheva
  • Evgenia Borisova
  • Natalia Simeonova
  • Svetoslav Turchev

Studios

  • Силуети

Fashion Houses

Производители